Kariera za granicą. Badanie Music Export Poland

Jakie umiejętności i postawy wzmocnią polską branżę muzyczną za granicą? Jakie kompetencje są potrzebne, by rozwijać kariery artystów i budować ich popularność na świecie? Znalezienie odpowiedzi na te pytania, to główny cel programu edukacyjnego Music Export Poland.

“Zapraszamy artystów i profesjonalistów działających na rynkach zagranicznych na badanie dotyczące potrzeb edukacyjnych branży. Spotkania odbędą się online w połowie sierpnia” – czytamy na stronie Music Export Poland.

Badania fokusowe będą prowadzone w grupach od ośmiu do dwunastu osób. Zespół badawczy będzie moderował dyskusję o zagranicznych rynkach muzycznych i dobrych praktykach eksportowych. Opinie i wnioski zebrane w czasie spotkań posłużą do stworzenia programu edukacyjnego.

.

music export poland badanie potrzeb edukacyjnych

Kto może wziąć udział w  badaniu Music Export Poland?

Artyści (solowi lub członkowie zespołów), którzy rozwijają swoją karierę za granicą od co najmniej 2 lat i mają na koncie m.in:

– zagraniczne koncerty (pojedyncze koncerty, festiwale muzyczne, supporty)

– udział w festiwalach showcase’owych

– udział w zagranicznych trasach koncertowych

– międzynarodowe współprace i partnerstwa (kolaboracje artystyczne, współpraca z zagranicznymi wydawnictwami, dystrybutorami oraz innymi twórcami)

Badania z udziałem ARTYSTÓW odbędą się:

17 sierpnia 2020, godz. 16.00 – 20.00

18 sierpnia 2020, godz. 11:00 – 15:00

Link do zapisów: https://forms.gle/xK5iquRp6uVqCMJs7

 

Profesjonaliści (menedżerowie, wydawcy, agenci, promotorzy, bookerzy, dyrektorzy festiwali, inni przedstawiciele branży muzycznej), którzy działają za granicą co najmniej 3 lata i mają na  koncie m.in.:

– udział w zagranicznych festiwalach showcase’owych

– udział w targach, konferencjach oraz innych wydarzeniach branżowych za granicą

– wspieranie artystów w organizacji zagranicznych tras koncertowych, pojedynczych koncertów, udziału w międzynarodowych festiwalach

– nawiązywanie partnerstw i współpracy międzynarodowych na rzecz reprezentowanego artysty (z wydawnictwami, dystrybutorami, innymi profesjonalistami, organizacjami, etc.)

Badania z udziałem Profesjonalistów odbędą się:

18 sierpnia 2020, godz. 11:00 – 15:00

19 sierpnia 2020, godz. 16:00 – 20:00

Link do zapisów: https://forms.gle/8BEiJWE5f1ZP1HrP8

 

“Badanie potrzeb edukacyjnych polskiej branży muzycznej zainteresowanej eksportem” to kilkuetapowy proces realizowany w 2020 roku przez Music Export Poland. Wyniki badania zostaną opublikowane jesienią tego roku i będą stanowić rekomendację dla dalszych działań edukacyjnych MExP. Projekt badania jest skoncentrowany na wykorzystaniu doświadczeń branży i pracy na kolektywnych zasobach.

 

Dystrybucja cyfrowa. Projekt edukacyjny prowadzony przez Independent Digital. Wejdź na stronę