MIło nam poinformować, że w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 realizujemy działania, których celem jest wprowadzenie usług Independent Digital na rynek kenijski oraz japoński.

Numer i nazwa Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
III Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Numer i nazwa Działania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw

Numer i nazwa Poddziałania w ramach Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne

Zapytania ofertowe