Innowacyjna GospodarkaDOTACJE NA INNOWACJEUnia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI”

„INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

Miło nam poinformować, że 23 października 2013 roku podpisaliśmy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości Umowę o dofinansowanie projektu „System do zautomatyzowanej dystrybucji Treści w formatach cyfrowych w kanałach B2B” w ramach działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, 8 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Okres realizacji: 1.08.2013 r. – 31.07.2015 r.

Wartość projektu: 1 945 300,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 361 710,00 PLN

Projekt będzie polegał na stworzeniu systemu informatycznego, którego zadaniem będzie automatyzacja procesów dotyczących dostarczania treści do Independent Digital przez licencjodawcę oraz cyfrowej dystrybucji treści w serwisach dystrybutora, zarówno w formie download jak i streaming, poprzez zintegrowanie stworzonego systemu z systemami wybranych partnerów Independent Digital.