Miło nam poinformować, że realizujemy projekt „Prace badawczo rozwojowe nad przetwarzaniem dźwięku oraz tworzeniem kompozycji i nagrań muzycznych w oparciu o sztuczną inteligencję, w zintegrowanym systemie dystrybucji treści cyfrowych”

Okres realizacji: 01.01.2019 r. – 30.06.2020 r.

Wartość projektu: 3 740 592,69 PLN

Wartość dofinansowania: 2 660 035,78 PLN

Projekt polega na przeprowadzeniu badań i prac rozwojowych w zakresie tworzenia muzyki oraz dokonywania masteringu nagrań muzycznych przez mechanizmy sztucznej inteligencji, które to umiejscowione będą w zintegrowanym systemie dystrybucji treści cyfrowych.

Zapytania ofertowe